หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมพิธีปิด "ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม พร้อมมอบป้ายตลาดต่อให้ กษ. และ ก.ไอซีที
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาด คลองผดุงกรุงเกษม เป็นประธานในพิธีปิด "ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2559 โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วย งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ ประธานได้รับมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมจากรองปลัด กระทรวงยุติธรรม และได้มอบต่อให้ตัวแทนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ร่วมกันจัดงานตลาด คลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลในเดือนกันยายน 2559 "ตลาดเกษตรดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ซึ่งจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. โดยมีกิจกรรม ด้านการเกษตร เช่น Smart Farmer การจำหน่ายสินค้า Organic และไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมจำหน่ายสินค้า IT เป็นต้น
t20160825150227_362417.jpg
t20160825150227_362418.jpg
t20160825150224_362420.jpg
t20160825150225_362421.jpg
t20160825150222_362423.jpg
t20160825150222_362424.jpg
t20160825150219_362426.jpg
t20160825150220_362427.jpg
t20160825150217_362429.jpg
t20160825150217_362430.jpg
t20160825150214_362432.jpg
t20160825150215_362433.jpg
t20160825150212_362435.jpg
t20160825150213_362436.jpg
t20160825150210_362438.jpg
t20160825150211_362439.jpg
t20160825150209_362441.jpg
t20160825150208_362442.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888