หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางรติกร สว่างเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด ครั้งที่ 38 (สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559) เพื่อรับทราบผลการ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของสมาชิก และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จำกัด
t20160825140600_362262.jpg
t20160825140600_362263.jpg
t20160825140608_362265.jpg
t20160825140608_362266.jpg
t20160825140614_362268.jpg
t20160825140615_362269.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888