หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวพรศิริ เสียงดัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ทัพลา และนางสาววรารัตน์ สองเมือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด ครั้งที่ 39 ( สิ้นสุด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 ) เพื่อรับทราบผลการเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟัง ความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น จำกัด จังหวัดอุดรธานี
t20160825123211_362076.jpg
t20160825123212_362077.jpg
t20160825123220_362079.jpg
t20160825123221_362080.jpg
t20160825123227_362082.jpg
t20160825123228_362083.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888