หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบ "ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เสวนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชน ต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” และตรวจเยี่ยม ชุมชนบ้านร้องส้มป่อยซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถบันทึกบัญชี และเห็น ความสำคัญของการบันทึกบัญชี ทำให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนต้นแบบและเกษตรกรดีเด่นของชุมชน โดยมีบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
t20160824165250_361983.jpg
t20160824165251_361984.jpg
t20160824165248_361986.jpg
t20160824165249_361987.jpg
t20160824165246_361989.jpg
t20160824165245_361990.jpg
t20160824165242_361992.jpg
t20160824165243_361993.jpg
t20160824165239_361995.jpg
t20160824165240_361996.jpg
t20160824165236_361998.jpg
t20160824165237_361999.jpg
t20160824165234_362001.jpg
t20160824165235_362002.jpg
t20160824165233_362004.jpg
t20160824165232_362005.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888