หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการทางบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีสามัคคีปรองดอง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางมาลา จิตรเสนานักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการทาง บัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีสามัคคี ปรองดอง ประจำเดือนสิงหาคม 2559ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมให้ บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้รู้รายได้ ลดรายจ่าย โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดปุณณาวาส (ลำใน) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
t20160824164424_361952.jpg
t20160824164425_361953.jpg
t20160824164422_361955.jpg
t20160824164423_361956.jpg
t20160824164420_361958.jpg
t20160824164418_361959.jpg
t20160824164415_361961.jpg
t20160824164414_361962.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888