หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ เด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร จาก โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ โภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
t20160824150310_361921.jpg
t20160824150311_361922.jpg
t20160824150309_361924.jpg
t20160824150308_361925.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888