หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี และนางศรีวิภา เพชรสงคราม นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายโฮม อุคำ ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
t20160824142637_361766.jpg
t20160824142638_361767.jpg
t20160824142645_361769.jpg
t20160824142645_361770.jpg
t20160824142653_361772.jpg
t20160824142654_361773.jpg
t20160824142703_361775.jpg
t20160824142704_361776.jpg
t20160824142711_361778.jpg
t20160824142712_361779.jpg
t20160824142718_361781.jpg
t20160824142718_361782.jpg
t20160824142726_361784.jpg
t20160824142727_361785.jpg
t20160824142733_361787.jpg
t20160824142735_361788.jpg
t20160824142746_361790.jpg
t20160824142747_361791.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888