หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน” ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการ ประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคต ต่อไป โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง จำนวน 54 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
t20160824141816_361735.jpg
t20160824141817_361736.jpg
t20160824141825_361738.jpg
t20160824141828_361739.jpg
t20160824141835_361741.jpg
t20160824141836_361742.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888