หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 4 ครั้งที่ 8/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559 พร้อมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160822183055_361394.jpg
t20160822183056_361395.jpg
t20160822183103_361397.jpg
t20160822183104_361398.jpg
t20160822183112_361400.jpg
t20160822183112_361401.jpg
t20160822183125_361403.jpg
t20160822183125_361404.jpg
t20160822183133_361406.jpg
t20160822183136_361407.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888