หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในอำเภอ เมืองระนอง จำนวน 5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 5 โครงการฯ ดังนี้ ศบกต.บางนอนโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินช่วยวิกฤติภัยแล้งตำบลบางนอน ศบกต.ทรายแดง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมช่วงวิกฤติภัยแล้งปี 2559 ศบกต. หาดส้มแป้น โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยวิกฤติภัยแล้งตำบลหาดส้มแป้น ศบกต.บางริ้น โครงการผ้าบาติกมัดย้อมและ ตัดเย็บเพื่อเสริมรายได้ในช่วงฤดูแล้งตำบลบางริ้น และศบกต.หงาว โครงการ ส่งเสริมและผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินช่วยวิกฤติภัยแล้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
t20160822181210_361332.jpg
t20160822181210_361333.jpg
t20160822181218_361335.jpg
t20160822181219_361336.jpg
t20160822181249_361338.jpg
t20160822181250_361339.jpg
t20160822181301_361341.jpg
t20160822181301_361342.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888