หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) โครงการส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดเลย
t20160819150035_360898.jpg
t20160819150039_360899.jpg
t20160819150046_360901.jpg
t20160819150050_360902.jpg
t20160819150056_360904.jpg
t20160819150100_360905.jpg
t20160819150105_360907.jpg
t20160819150109_360908.jpg
t20160819150115_360910.jpg
t20160819150119_360911.jpg
t20160819150125_360913.jpg
t20160819150129_360914.jpg
t20160819150136_360916.jpg
t20160819150142_360917.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888