หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองคาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.หนองคาย จำกัด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางสาวนัฐรดา สุวรรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. หนองคาย จำกัดสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 เพื่อรับทราบผล การดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ศาลากลางบ้านศูนย์กลาง ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
t20160817160214_360433.jpg
t20160817160213_360434.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888