หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 52 ของสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัดเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนิน กิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160817155815_360402.jpg
t20160817155816_360403.jpg
t20160817155813_360405.jpg
t20160817155814_360406.jpg
t20160817155811_360408.jpg
t20160817155811_360409.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888