หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาว นงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เพื่อให้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออม โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณวัดกุฎีเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
t20160817153751_360309.jpg
t20160817153752_360310.jpg
t20160817153749_360312.jpg
t20160817153750_360313.jpg
t20160817153748_360315.jpg
t20160817153748_360316.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888