หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตร หนองสองห้อง จำกัด ครั้งที่ 47 (สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงานหน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการ ของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้รับทราบ ณ สหกรณ์ การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
t20160817153319_360278.jpg
t20160817153320_360279.jpg
t20160817153317_360281.jpg
t20160817153316_360282.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888