หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต จัดอบรมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนแก่ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมวินัยที่ดีในการออม
t20160817145918_360184.jpg
t20160817145919_360185.jpg
t20160817145916_360187.jpg
t20160817145917_360188.jpg
t20160817145913_360190.jpg
t20160817145914_360191.jpg
t20160817145912_360193.jpg
t20160817145912_360194.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888