หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ชุมชนบ้านนาป่าแปก ณ สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน และนางกุ้งนาง อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมประชุมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบแนวทาง การปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ ได้ร่วม ปลูกต้นกระพี้จั่นบริเวณสำนักงานฯ อีกด้วย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
t20160817123057_360119.jpg
t20160817123058_360120.jpg
t20160817123107_360122.jpg
t20160817123108_360123.jpg
t20160817123116_360125.jpg
t20160817123116_360126.jpg
t20160817123124_360128.jpg
t20160817123125_360129.jpg
t20160817123132_360131.jpg
t20160817123133_360132.jpg
t20160817123141_360134.jpg
t20160817123141_360135.jpg
t20160817123148_360137.jpg
t20160817123149_360138.jpg
t20160817123156_360140.jpg
t20160817123157_360141.jpg
t20160817123206_360143.jpg
t20160817123207_360144.jpg
t20160817123215_360146.jpg
t20160817123216_360147.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888