หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ครั้งที่ 2 (1/2559)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี และนางสาววัฒนาวดี หัสดินทร ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ครั้งที่ 2 (1/2559)และร่วมโครงการปลูกป่าและพัฒนาอาชีพแบบประชารัฐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ บริเวณโครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนที่ 6 ตำบลระบำ-ลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
t20160816154420_360088.jpg
t20160816154420_360089.jpg
t20160816154417_360091.jpg
t20160816154418_360092.jpg
t20160816154416_360094.jpg
t20160816154415_360095.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888