หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/2559 เพื่อติดตามงานและรับทราบผลความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน และวาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จังหวัดนครพนม
t20160816135834_359902.jpg
t20160816135834_359903.jpg
t20160816135842_359905.jpg
t20160816135842_359906.jpg
t20160816135849_359908.jpg
t20160816135850_359909.jpg
t20160816135857_359911.jpg
t20160816135859_359912.jpg
t20160816135906_359914.jpg
t20160816135906_359915.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888