หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ชุมพร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 และ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
t20160816133214_359840.jpg
t20160816133215_359841.jpg
t20160816133222_359843.jpg
t20160816133223_359844.jpg
t20160816133231_359846.jpg
t20160816133232_359847.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888