หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแนะนำการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตทาง การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แก่คุณครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบกิจกรรม สหกรณ์นักเรียนของศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ และบันทึกบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20160815160509_359809.jpg
t20160815160510_359810.jpg
t20160815160507_359812.jpg
t20160815160508_359813.jpg
t20160815160505_359815.jpg
t20160815160506_359816.jpg
t20160815160502_359818.jpg
t20160815160503_359819.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888