หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผน การตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และ 7 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 และรับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านเกษตรช่วยกาชาด และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ในงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (co-op) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20160815151802_359716.jpg
t20160815151803_359717.jpg
t20160815151759_359719.jpg
t20160815151800_359720.jpg
t20160815151756_359722.jpg
t20160815151757_359723.jpg
t20160815151753_359725.jpg
t20160815151755_359726.jpg
t20160815151751_359728.jpg
t20160815151752_359729.jpg
t20160815151750_359731.jpg
t20160815151749_359732.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888