หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยนางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดขอนแก่น เกษตรอำเภอ บ้านไผ่ พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวหนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนและจัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชีและใช้ ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยมีการกำกับ แนะนำและ ติดตามการจดบันทึกบัญชี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160815145805_359685.jpg
t20160815145806_359686.jpg
t20160815145803_359688.jpg
t20160815145804_359689.jpg
t20160815145800_359691.jpg
t20160815145801_359692.jpg
t20160815145758_359694.jpg
t20160815145759_359695.jpg
t20160815145756_359697.jpg
t20160815145756_359698.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888