หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครปฐม ร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นายนริศ เวชาคม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต ในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี โดยสอนแนะ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
t20160815142537_359592.jpg
t20160815142538_359593.jpg
t20160815142545_359595.jpg
t20160815142545_359596.jpg
t20160815142552_359598.jpg
t20160815142553_359599.jpg
t20160815142559_359601.jpg
t20160815142600_359602.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888