หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอชุมแพ
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมให้บริการในการเสริมสร้าง ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถ บันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน ได้ทราบฐานะการเงินของตนเองและสามารถ วางแผนการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น
t20160815131728_359530.jpg
t20160815131729_359531.jpg
t20160815131737_359533.jpg
t20160815131738_359534.jpg
t20160815131745_359536.jpg
t20160815131746_359537.jpg
t20160815131753_359539.jpg
t20160815131754_359540.jpg
t20160815131802_359542.jpg
t20160815131803_359543.jpg
t20160815131809_359545.jpg
t20160815131810_359546.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888