หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์และนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก ความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีว ศึกษาธุรกิจและบริการ และนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมเป็นพยานการลงนาม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้สหกรณ์มีผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึก ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และครูผู้สอน ได้เพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบัญชีสหกรณ์
t20160811162144_359498.jpg
t20160811162144_359499.jpg
t20160811162141_359501.jpg
t20160811162142_359502.jpg
t20160811162139_359504.jpg
t20160811162140_359505.jpg
t20160811162136_359507.jpg
t20160811162137_359508.jpg
t20160811162134_359510.jpg
t20160811162135_359511.jpg
t20160811162131_359513.jpg
t20160811162132_359514.jpg
t20160811162128_359516.jpg
t20160811162129_359517.jpg
t20160811162127_359519.jpg
t20160811162125_359520.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888