หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำ บัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมบ้านคำชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต้นแบบสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี ไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นในชุมชนได้ ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ด้วย
t20160811155215_359405.jpg
t20160811155216_359406.jpg
t20160811155213_359408.jpg
t20160811155214_359409.jpg
t20160811155211_359411.jpg
t20160811155212_359412.jpg
t20160811155210_359414.jpg
t20160811155209_359415.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888