หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.2
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 2พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจาก การปฏิบัติงาน โดยได้ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไข และแนวทางในการ ดำเนินงานแก่สหกรณ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์ร่วมแสดง ความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสหกรณ์ โดยมี นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระยอง
t20160804161306_358380.jpg
t20160804161307_358381.jpg
t20160804161304_358383.jpg
t20160804161305_358384.jpg
t20160804161301_358386.jpg
t20160804161301_358387.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888