หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัตการรายไตรมาส เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับบุคลากรที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีทั้งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทั่วประเทศ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการสอบบัญชีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารหลักขององค์กรให้มั่นคงปลอดภัย รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถถ่ายทอด สอนแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่ทีมงานเครือข่ายได้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2551

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 410 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888