หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บ่อทอง
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสาวกฤติมา คำนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนายสมชาติ สกุณาเรืองศรี ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอบ่อทอง ร่วมจัดนิทรรศการ ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งในด้านการผลิตทางการเกษตร และการตลาดให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด โดยเกษตรกร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมีนางวรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ข้าว) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
t20160801162856_357448.jpg
t20160801162857_357449.jpg
t20160801162854_357451.jpg
t20160801162855_357452.jpg
t20160801162851_357454.jpg
t20160801162852_357455.jpg
t20160801162848_357457.jpg
t20160801162850_357458.jpg
t20160801162846_357460.jpg
t20160801162846_357461.jpg
t20160801162843_357463.jpg
t20160801162842_357464.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888