หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ในโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
เมื่อวันที่ 21 - 22 และ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เป็นประธาน คณะทำงานดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 14 ผู้แทนสถาบันวิจัยยางฉะเชิงเทรา ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีและคณะทำงาน ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจนับชนิด จำนวน ปริมาณและตรวจสอบคุณภาพยางจังหวัดชลบุรี ในโครงการมูลภัณฑ์ กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา เสถียรภาพราคายาง ณ โกดัง บริษัท ชญานนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด โกดังนางสุขมาศ ศิริรักษ์ และโกดัง หจก.ศุขนำทรัพย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ณ โกดัง บริษัท ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วย
t20160801161221_357355.jpg
t20160801161222_357356.jpg
t20160801161218_357358.jpg
t20160801161219_357359.jpg
t20160801161217_357361.jpg
t20160801161216_357362.jpg
t20160801161213_357364.jpg
t20160801161214_357365.jpg
t20160801161211_357367.jpg
t20160801161212_357368.jpg
t20160801161208_357370.jpg
t20160801161209_357371.jpg
t20160801161206_357373.jpg
t20160801161207_357374.jpg
t20160801161203_357376.jpg
t20160801161204_357377.jpg
t20160801161201_357379.jpg
t20160801161202_357380.jpg
t20160801161200_357382.jpg
t20160801161159_357383.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888