หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2559 ผ่านทาง Web Conference
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2559 เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นโยบายรัฐบาล ปี 2559 สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 การ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำ ปี 2560 เบื้องต้น ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 เรื่อง Moving Forward to GG "มุ่งสู่ระบบธรรมาภิบาลในสหกรณ์” และโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการสอบ Placement Test ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดผ่านทาง Web Conference โดยมี ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20160801160445_357324.jpg
t20160801160444_357325.jpg
t20160801160440_357327.jpg
t20160801160441_357328.jpg
t20160801160437_357330.jpg
t20160801160438_357331.jpg
t20160801160434_357333.jpg
t20160801160435_357334.jpg
t20160801160431_357336.jpg
t20160801160433_357337.jpg
t20160801160427_357339.jpg
t20160801160429_357340.jpg
t20160801160422_357342.jpg
t20160801160424_357343.jpg
t20160801160417_357345.jpg
t20160801160419_357346.jpg
t20160801160416_357348.jpg
t20160801160415_357349.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888