หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองคาย จัดนิทรรศการและสอนแนะการจดบันทึกบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตำบลจุมพล
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางสาวศศิตา นามบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยจัดนิทรรศการและสอนแนะการจดบันทึกบัญชีในกิจกรรม "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)" เพื่อให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนใน การทำนาและเพิ่มผลผลิตต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเดื่อ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
t20160801155436_357293.jpg
t20160801155437_357294.jpg
t20160801155434_357296.jpg
t20160801155435_357297.jpg
t20160801155433_357299.jpg
t20160801155432_357300.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888