หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การ เกษตรแม่ใจ จำกัด สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ เสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุงอันจะส่งผลดีต่อการ ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
t20160801154010_357231.jpg
t20160801154011_357232.jpg
t20160801154009_357234.jpg
t20160801154008_357235.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888