หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมสอนแนะการทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวพิมพ์พิศา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)โดยมีนายวรสรณ์ ป้อมไชยา ปลัดอำเภอเมือง บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
t20160801151649_357169.jpg
t20160801151649_357170.jpg
t20160801151646_357172.jpg
t20160801151647_357173.jpg
t20160801151643_357175.jpg
t20160801151644_357176.jpg
t20160801151641_357178.jpg
t20160801151642_357179.jpg
t20160801151638_357181.jpg
t20160801151639_357182.jpg
t20160801151636_357184.jpg
t20160801151636_357185.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888