หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขต 18
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย นางตันติมา รักภูธร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต โดยมีนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ให้เกียรติ เป็นประธานในที่ประชุม โดยร่วมหารือและพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต และกำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประกวด โครงการฯ ประจำปี 2559 โดยมีจังหวัดใน เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 เข้าร่วมประกวด จำนวน 4 จังหวัดคือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
t20160801133402_357138.jpg
t20160801133403_357139.jpg
t20160801133409_357141.jpg
t20160801133410_357142.jpg
t20160801133417_357144.jpg
t20160801133418_357145.jpg
t20160801133425_357147.jpg
t20160801133426_357148.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888