หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (รอบปีบัญชี 1 มี.ค.2558-31 มี.ค.2559) สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด โดยมีนายณรงค์ คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร จัดการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรับทราบผลการ ดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อ เสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของ สหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
t20160801132305_357076.jpg
t20160801132306_357077.jpg
t20160801132313_357079.jpg
t20160801132313_357080.jpg
t20160801132320_357082.jpg
t20160801132321_357083.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888