หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่นเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ และชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การวางแผน จัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
t20160729164603_357014.jpg
t20160729164603_357015.jpg
t20160729164600_357017.jpg
t20160729164601_357018.jpg
t20160729164558_357020.jpg
t20160729164559_357021.jpg
t20160729164555_357023.jpg
t20160729164556_357024.jpg
t20160729164554_357026.jpg
t20160729164553_357027.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888