หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้ สามารถดำรงชีวิตเองได้โดยมีนายปรัชญา พิมพ์พาแป้น นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
t20160729160712_356921.jpg
t20160729160713_356922.jpg
t20160729160708_356924.jpg
t20160729160710_356925.jpg
t20160729160707_356927.jpg
t20160729160706_356928.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888