หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559 ระดับเขต 12 บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดโครงการพัฒนา การเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมี นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม เพื่อประเมินผล และให้คะแนนการประกวดการดําเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
t20160729160317_356890.jpg
t20160729160316_356891.jpg
t20160729160313_356893.jpg
t20160729160314_356894.jpg
t20160729160310_356896.jpg
t20160729160311_356897.jpg
t20160729160308_356899.jpg
t20160729160309_356900.jpg
t20160729160307_356902.jpg
t20160729160306_356903.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888