หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางรติกร สว่างเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาววะนิดา สิงห์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้า ร่วมงาน เพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี นายจีรศักดิ์ คำรณฤทธิศร นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.กุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี
t20160729155808_356859.jpg
t20160729155809_356860.jpg
t20160729155805_356862.jpg
t20160729155806_356863.jpg
t20160729155803_356865.jpg
t20160729155802_356866.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888