หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน จำกัด อำเภอบึงสามัคคี และสหกรณ์การเกษตรบึงลาด จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำการใช้ ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ ผลการตรวจ เยี่ยมพบว่า สหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง เดินงานเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สามารถให้บริการ สมาชิกได้ดี มีการนำข้อมูลจากระบบงานไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน ในการนี้ สหกรณ์ได้มีการซักถามปัญหาการใช้งานโปรแกรมฯ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้สหกรณ์สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และจะได้ติดตามให้บริการในโอกาสต่อไป
t20160729155259_356828.jpg
t20160729155300_356829.jpg
t20160729155257_356831.jpg
t20160729155257_356832.jpg
t20160729155255_356834.jpg
t20160729155255_356835.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888