หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม สอนแนะความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวกนกรส อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน” ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความพอเพียง” ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน มุกดาหาร เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของ ตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป โดยมีประชาชนตำบลพะทาย เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
t20160729153833_356766.jpg
t20160729153834_356767.jpg
t20160729153830_356769.jpg
t20160729153831_356770.jpg
t20160729153828_356772.jpg
t20160729153827_356773.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888