หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.แกลง และ อ.วังจันทร์
เมื่อวันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
t20160729153250_356735.jpg
t20160729153249_356736.jpg
t20160729153246_356738.jpg
t20160729153247_356739.jpg
t20160729153245_356741.jpg
t20160729153244_356742.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888