หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเกาะช้าง บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่ บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการ แก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการ ประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้
t20160729152007_356673.jpg
t20160729152007_356674.jpg
t20160729152004_356676.jpg
t20160729152004_356677.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888