หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวยุพา นิยะนุช นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)โดยร่วมจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพแก่เกษตรกรจำนวน 150 คน เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก โดยมี นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาล ทองชน ปลัดอำเภออาวุโส รักษา ราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
t20160729151207_356642.jpg
t20160729151208_356643.jpg
t20160729151205_356645.jpg
t20160729151206_356646.jpg
t20160729151203_356648.jpg
t20160729151204_356649.jpg
t20160729151202_356651.jpg
t20160729151201_356652.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888