หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (บัญชี เครื่องมือทางความคิด มุ่งสู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม ร่วมกับ นายปราโมทย์ แสงสว่าง ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้ ประจำ อำเภอธาตุพนม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชี และนายทรงศักดิ์ กวานปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสโน ร่วมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พร้อมจัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมสร้างและ ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคนรักการทำบัญชี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ ร่วมเสวนา ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160729150343_356611.jpg
t20160729150344_356612.jpg
t20160729150340_356614.jpg
t20160729150341_356615.jpg
t20160729150337_356617.jpg
t20160729150338_356618.jpg
t20160729150335_356620.jpg
t20160729150335_356621.jpg
t20160729150332_356623.jpg
t20160729150333_356624.jpg
t20160729150330_356626.jpg
t20160729150331_356627.jpg
t20160729150329_356629.jpg
t20160729150328_356630.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888