หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพภายในสำนักงาน เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน สร้างความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่องาน และแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของ บุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
t20160729145731_356580.jpg
t20160729145732_356581.jpg
t20160729145729_356583.jpg
t20160729145730_356584.jpg
t20160729145727_356586.jpg
t20160729145728_356587.jpg
t20160729145726_356589.jpg
t20160729145725_356590.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888