หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวกิ่งเกษ บุญพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมาชิกจำนวน 2,576 คน ดำเนินงาน ระหว่างปี 145 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจระหว่างปี 99 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ 1,973,096.00 บาท ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมชี้แจงงบ บทบาทภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานฯ ที่มีต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการ ดำเนินงานของสหกรณ์จากการตรวจบัญชีประจำปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขและ ปรับปรุง อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ ของสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน ณ หอประชุม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
t20160729134411_356549.jpg
t20160729134411_356550.jpg
t20160729134419_356552.jpg
t20160729134419_356553.jpg
t20160729134428_356555.jpg
t20160729134429_356556.jpg
t20160729134436_356558.jpg
t20160729134437_356559.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888