หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร เพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาวัด บ้านท่ากลิ้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีวิไล ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
t20160729133843_356518.jpg
t20160729133844_356519.jpg
t20160729133855_356521.jpg
t20160729133856_356522.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888